Tandbehandling i udlandet – er det en god idé?

Flere danskere vælger at få foretaget behandling i udlandet, da det kan foretages væsentligt billigere. Men hvad skal man som patient være opmærksom på, når man drager til udlandet, og får foretaget sin behandling. Det giver vi et svar på i dette blogindlæg.

Hvorfor søger danskere mod udlandet, når de skal have tandbehandling?

Flere danskere vælger at få foretaget tandbehandling i udlandet, viser undersøgelser af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. En stor del af forklaringen skal naturligvis findes i, at der er en væsentlig besparelse at hente. Derudover modtager man samme tilskud som i Danmark til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU land. I medierne bringes der ofte fokus på tandlæger med den dominerende diskurs, at det er dyrt at gå til tandlægen, hvilket blandt andet ses ved artikler med overskrifter som ”Din tandlægeregning kan blive større i fremtiden” (DR, 2015) og ”Nu igen? Det kan blive dyrere at gå til tandlægen” (Drost, 2014). Dette kan skabe en vis afskrækkelse og mistillid til tandlæger generelt i befolkningen, og kan måske også forklare, hvorfor folk søger tandbehandling i udlandet.

Hvad skal man være opmærksom på, når man får foretaget tandbehandling i udlandet?

Der er ingen tvivl om, at man i Danmark betaler en høj pris for sin tandbehandling. Men med den pris man betaler, er man også forsikret af et erstatnings- og klagesystem, der er ret unikt sammenlignet med andre lande. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man ikke er dækket af det danske klagesystem, hvis en behandling i udlandet går galt. Hænder det derfor, at en behandling går galt, er man overladt til de nationale regler i de pågældende lande, og her er der både en sprogbarriere og en tur igennem et ukendt retssystem, hvilket kan være omkostningsfuldt og tidskrævende.

En af de vigtigste forudsætninger for en god tandbehandling er, at der er et højt tillidsniveau mellem patient og behandler. Ofte er den bedste behandling nemlig også ingen behandling, og det er faktisk kun den tandlæge eller tandplejer, der kender dig og dine tænder bedst, der kan træffe den bedste beslutning. Kvaliteten af behandlingen i udlandet kan også variere meget, og udgør derfor en potentiel risiko. Sprogvanskeligheder og manglende kendskab til en tandklinik, kan derfor anføres som væsentlige problematikker. Herudover kan en ulempe som manglende mulighed for opfølgende behandling ligeså anføres som en problematik.

Overvejelser du bør gøre dig, inden du tager din beslutning

  • Hos danske tandlæger kan justeringer nemt foretages, hvis din nye restaurering (krone, bro m.m.) skal korrigeres for småting. Dette kan være omkostningsfuldt ved en udenlandsk tandlæge. 
  • I Danmark er du dækket af et godt erstatnings- og klagesystem, hvis noget går galt. Denne garanti mister du ved behandling i udlandet.
  • Hos danske tandlæger opnår du typisk en længere garanti på din behandling. Garantien på tandbehandling i udlandet er ofte markant lavere.
  • I Danmark bliver der ført tilsyn med tandklinikkerne af Sundhedsstyrelsen. Det giver en øget sikkerhed for danske patienter. Samme sikkerhed har man ikke med tandklinikker i udlandet. Her er det på eget ansvar.
  • Vi opfordrer altid til, at du konsulterer med en tandlæge, inden du tager din beslutning.

Er du i tvivl, så er du velkommen til at ringe til os på 43 60 02 09