Gratis tandpleje for 18-21 årige

Tidligere har det været sådan, at alle børn og unge i Danmark blev tilbudt gratis tandpleje, indtil de blev 18 år. Herefter skulle de overgå til voksentandplejen og selv betale for at gå til tandlægen.

Der er vedtaget en ny lovgivning, som trådte i kraft 1. juli 2022, der betyder, at alle unge mellem 18-21 år, skal kunne gå gratis til tandlægen. I første omgang er det kun de 18 årige, som er inkluderet i ordningen.

I løbet af de næste par år udvides tilbuddet til at omfatte alle 18-21 årige.

Ordningen udvides på følgende måde:

  • 18-årige får tilbudt gratis tandpleje i løbet af 2022
  • de 18-19-årige i 2023
  • de 18-20-årige i 2024
  • de 18-21-årige i 2025

I 2025 vil alle unge mellem 18 og 21 år altså være omfattet af tilbuddet om gratis tandpleje

FAKTA:

  • Ordningen trådte i kraft 1. juli 2022
  • Unge, som er født i 2004, vil være omfattet af ordningen
  • Unge, som er født i 2003 eller senere, kommer aldrig til at blive omfattet af ordningen
  • Alle unge kan i øvrigt fra de bliver 16 år frit skifte til en privatpraktiserende tandlæge

Bliv kontaktet, så snart du kan komme gratis til tandlægen

Vil du gerne blive kontaktet af os, når du kan komme gratis til tandlægen, så skriv eller ring til os på:

E-mail: rec@grevetandcenter.dk

Tlf.: 43 60 02 09