Sådan gennemskuer du din tandlægeregning

Det kan være svært for den almindelige patient at gennemskue sin tandlægeregning. Dette er ikke overraskende idét, at regningen kan skrives på mange forskellige måder. Med dette blogindlæg vil vi give dig indsigt i, hvordan din tandlægeregning bliver til, så du fremover har lettere ved at forstå din tandlægeregning.

Fast pris eller valgfri pris?          

Hver ydelse har et nummer. Heraf kan du se, om ydelsen har en fast pris eller om den har en pris, der fastsættes af den enkelte tandlæge. Ydelser med en fast pris er gældende for alle tandlæger. Denne pris er reguleret af tandlægernes overenskomst.

Klik her for at se en liste med alle ydelser, du modtager hos tandlægen.

Den markedsførte pris på ydelser er ikke altid den, du ser på din regning.

Nogle tandlæger reklamerer med priser på f.eks. kroner, der er betydeligt lavere end andre tandlæger. Det er dog ikke altid den pris du ender op med, når din behandling er overstået. Reklamerer tandlægen f.eks. med at kronen koster 3.500 kr., så kan din regning alligevel ende op på 5.000 kr. Dette skyldes, at en almindelig kronebehandling består af flere led, der efterfølgende tilføjes regningen. Ved en kronebehandling foretages der en præparation (tilslibning af tanden), en aftrykstagning, røntgenbilleder, bedøvelse, en midlertidig krone, og til sidst en påsætning og tilpasning af kronen. Alle disse enkelte led tilføjes til din endelige regning, hvilket altså resulterer i en højere slutpris. Vær derfor opmærksom på om din tandlæges priser også er slutpriserne.

En anden ting du skal være opmærksom på er, at nogle tandlæger markedsfører priser, hvor tilskuddet fra Danmark er fraregnet. Er du f.eks. ikke medlem af Danmark, eller er du ikke i den rette gruppe, så kan du altså stå med en regning, der er over 1000 kroner højere alt efter tilskudsbeløbet.

Tip: Bed altid om et overslag inden du påbegynder din behandling

Bruger din tandlæge materialer af ringere kvalitet end der oplyses?

Prisen vil naturligvis også afspejle kvaliteten af de materialer tandlægen benytter. Derfor er det altid en god idé at spørge, hvilke materialer, der benyttes, og hvor de kommer fra. Der er ikke altid helt den samme garanti på udenlandske kroner, når det gælder kvalitet og æstetik. Danske tandteknikere har de bedste forudsætninger for at levere en højere kvalitet, idét de har mulighed for at se tænderne fysisk, tage præcise farveprøver, se furer og andre særtræk ved de enkelte tænder. Vi anbefaler derfor altid, at man benytter materialer fra Danmark, men det er naturligvis op til den enkelte, om man vægter kvalitet eller pris højst.

Dette skal du være ekstra opmærksom på hos din tandlæge

Jo mere gennemsigtig din tandlæge er med sine priser, jo mere tillid lægges der op til. Derfor er det godt at være opmærksom på følgende:

  • Bliver du tilbudt et pris-overslag, inden din behandling igangsættes?
    • Ved behandlinger på over 2.500 kr. har du krav på et skriftligt prisoverslag
  • Offentliggøre din tandlæge deres ydelser i venteværelset?
  • Viser prislisten den reelle pris, som du betaler?

Har du spørgsmål til tandlægeregninger, som ikke er besvaret i dette blogindlæg, er du velkommen til at skrive eller ringe til os.